Red beren uit gruwelijke omstandigheden

Galberen in Vietnam, of dansberen en vechtberen in Europa – veel te vaak nog treffen we situaties aan waarin beren genadeloos worden uitgebuit en misbruikt voor gruwelijke doeleinden. De horror achter langdurige mishandeling is moeilijk in woorden te vatten.

VIER VOETERS is vastbesloten een verschil te maken voor de talloze beren die wereldwijd lijden. We hebben al vele beren gered die tientallen jaren hebben geleden onder mishandelingen terwijl ze in kleine, roestige kooien leefden.

De geredde beren vangen we op in een van onze vijf opvanglocaties. Daar krijgen ze een tweede kans in het leven. Dankzij professionele zorg van ons team en de vrijheid van onze ruim opgezette reservaten, vinden ze eindelijk rust . Zij worden weer beer.

Jouw steun zorgt ervoor dat we samen een sprankje hoop kunnen bieden aan de vele beren over de hele wereld die nog steeds lijden. Onze reservaten bieden de geredde beren de zorg die ze zo hard nodig hebben, in een omgeving waar ze hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen.

Doneer nu om een einde te maken aan het nodeloze en wrede misbruik van beren over de hele wereld.Help bij de redding en opvang van misbruikte beren


Met jouw donatie help je VIER VOETERS om misbruikte beren te redden en op te vangen in één van onze 5 berenreservaten. Ook namens de beren, bedankt voor je steun!

Loading...